Blangstedgård


Blangstedgård.


Blangstedgård. Vandløb.


Blangstedgård. Foto: Lone Mengel


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Blangstedgård


Fredet bygning: Luftfoto af Blangstedgård i Odense. Billedet er fra Kulturstyrelsens site 'Fredede og bevaringsværdige bygninger'.

Intro

Enestegården Blangstedgård er opstået i den tidlige middelalder, formodentlig i forbindelse med skovrydning. Frem til 1536 var gården ladegård for Odensebisperne, og var dermed centrum i et større godskompleks. På dette tidspunkt var tilliggendet på næsten 200 fæstegårde foruden en vandmølle.